Windows 1.1

článek z roku 1986

Windows 1.1

Samočinný počítač – na rozdiel od polomechanizovaného samoviazača - je zložitý elektronický prístroj, s ktorým môžu pracovať iba pracovníci poverení a poučení, s príslušným vzdelaním, alebo aspoň s náhradnou praxou v základnej organizácii. Počítačom sa nazýva preto, že naozaj počíta - úplne sám. Komunikuje na báze informatiky a kybernetiky a „myslí“ iba v jedničkách a nulách. Preto neradím, aby ste tento vysoko odborný a expertný článok čítali, ak nie ste inžiniermi priamo cez samočinné počítače, alebo aspoň vo vyšších funkciách nomenklatúry. Ničomu by ste nerozumeli - počítače nie sú pre ludí disponujúcich gulkami sčotu, ba aj zručnosť v nakladaní s diernymi štítkami zn. mašinpromfrucht vela umu nepridá. Veď to márne skúšali aj mnohí súdruhovia spomedzi frekventantov VUML.

Tí, čo nemáte celkom presnú predstavu – už nehovoríme o sálových počítačoch, ale o počítačoch malých, ktoré sa zmestia na jeden stôl. Ale tieto nemajú gulky na drôtikoch v radoch pod sebou ako to poznáme z univermagu. Ponášajú sa skôr na samovar. Ibaže nefungujú na petrolej ako za cára. A namiesto syčania pary fučia zo vstavaného ventilátora. Veď aj odborárovi by sa z kečky parilo pri tolkom počtovaní, nieto z útrob takéhoto čuda, čo ani v sebalepšej strojnotraktorovej stanici ešte nevideli. Pre svoje rozmery sa nazývajú osobnými počítačmi. Samozrejme, predstava, že nejaká osoba, alebo jednotlivec vlastní počítač, je absurdná a smiešna. Načo by mohol komu byť počítač? (Nehladiac na ich neuveritelnú dražobu!) Možno by sa mal takýto prístroj prestať nazývať osobným počítačom, iba to mätie čestných pracujúcich. Počítače slúžia organizáciám a úradom zefektívniť prácu. Nehodia a ani sa nikdy nebudú hodiť na „osobné“ použitie.

Teda správnejší názov by bol kolektívny počítač, čo by zodpovedalo aj duchu záverov posledného zjazdu, ktorý predsa prijal aj adresné uznesenie, jasne konkretizujúce zámery a plány v tomto smere, priam mobilizujúce odhodlanie más za ďalší rast na báze robotizácie, aby socialistická technika raz a navždy prekonala úpadkovú elektroniku kapitalizmu vo fáze imperializmu.

obrázek 736

Navzdory zahraničným intrigám podnikatrelov ožobračujúcich proletariát, ako prejav mierového úsilia strany a vlády máme pred sebou nový výkonný počítač PC AT, IBM kompatibilný. Jeho rýchlosť dosahuje skvelých 6MHz a je osadaný procesorom 80286. Obsahuje 5,25 palcovú pružnú jednotku. Pamäť počítača má úctyhodných 640 KB. V počítači je vlastný tvrdý disk s neuveritelnou kapacitou celých 20 miliónov dát! (V zahraničí na to používajú výraz „mega“. Pochybujem ale, že niekto niekedy v humanisticky orientovanom prostredí krajín socialistického tábora využije tak obrovskú dátovú kapacitu.) Obrazová jednotka EGA zaručuje neuveritelne krásny a ak máte luxusný monitor - aj farebný obraz.

Lákavé pozlátko farieb však nezakryje skutočný ciel buržoázie: egoizmus podnikatelov, ktorí chcú nahradiť pracujúcich strojmi a tak masy robotníkov pripraviť o prácu. Svetová revolúcia však zahnívajúci kapitalizmus už čoskoro zastaví a vlády nad svetom sa zmocní robotnícka trieda pre blaho národov a svetový mier šťastných más proletariátu, robotníkov, rolníkov i pracujúcej inteligencie!

Teda z týchto konštatovaní velmi zretelne vidno, že program Windows je oproti tomu všetkému čírou ukážkou degenerácie a úpadku zahnívajúcej kapitalistickej spoločnosti. Jeho autori, kolektív zhromaždený okolo inžiniera Viliama Bránu (Po anglicky Bill Gates) sa pokúša o zostrojenie znôšky programov, ktoré by vari mali pracovať zároveň. Zrejme ide len o snahu napnúť svaly v tvrdej konkurencii krachujúcich firiem Západu. A tak snaha za každú cenu upútať na seba pozornosť aj za cenu, že farby pripomenú kanárika prehlušila racionálny korektív efektivity a neplytvania rezervami, k čomu nás opäť tak presvedčivo nabáda samotný zjazd a jeho závery.

Program Windows sa inštaluje pomerne dlho – nečudo – skladá sa z neuveritelných 40 súborov, ktoré sa kopírujú z pohonnej jednotky na tvrdý disk.

obrázek 737

Program Windows spustíte z tvrdého disku zavedením povelu VYHRAJ! (avšak napísať to musíte po anglicky: WIN). Za hodnú chvílu sa objaví obrazovka MS-DOS Výkonná moc (MS-DOS Executive), ktorá zobrazuje dáta obsianuté na tvrdom disku. Neujde pritom pozornosti skutočnosť, že za všetkými výstrednosťami západniarskej techniky stojí výkonná exekutíva imperialistických protisocialistických centrál.

obrázek 738

Detail (výrez) obrazovky s programom MS-DOS Výkonná moc, ktorý slúži na prácu s dátami na tvrdom disku.

obrázek 739

Na zábere vidíme program Zapisovač (Write), dá sa v ňom písať anglický text. Žial, azbuka, ani československé znaky sa však na počítačoch písať nedajú. Aj to je dôvod, prečo sa počítače nemôžu nikdy rozšíriť. Skôr sa dá očakávať, že v sovietskom zväze sa zrodí naozaj užitočný automat. V dolnej časti obrazovky vidíte Hodiny (Clock), ktoré však nútia, aby ste pri každom štarte počítača vždy zadali presný čas a dátum.

Tie najbohatšie kolektívy zlepšovatelov a racionalizačných brigád, čo majú farebný monitor uvidia program v až neuveritelných 16 farbách. To však nie je všetko! Ak sa spojí viac organizácií, môžu si dovoliť kúpiť aj polohovacie zariadenie. V zahraničí sa označuje ako myš. Slúži len na presúvanie Bežca (Cursor) po ploche monitora a vzhladom na to sa dá tušiť, že sa tento výstrelok techniky určite neujme. Načo by bolo komu potrebné za ťažké devízy kupovať niečo, čo vlastne netreba? (Bežec je v skutočnosti obyčajná malá šípka, ktorá sa často zmení na znak presýpacích hodín.)

Súdruhovia. Položme si však v tejto chvíli otázku, prečo práve myš má ovládať bežca? Čo je toto za logiku? Veď myš parazituje na našom polnohospodárstve! To by marxisticko-leninská dialektika veru nezniesla. Prečo nie niektorý kvalitný a tiež užitočný produkt družstevnej živočíšnej výroby, ako sliepka-nosnica? Alebo pokrokový symbol žatevných prác, ako kosák alebo znak priemyselnej revolúcie – viacúčelové kladivo?

obrázek 740

Takto vyzerá Bežec v tvare hodín. Ide o fotku priamo z obrazovky, na ktorej krásne vidno excelentnú jemnosť a precíznosť zobrazenia. Bežec riadený polohovacím zariadením by možno mal význam pri kreslení čiar volnou rukou, ale takú činnosť nemôže potrebovať nikto so serióznymi úmyslami. Aj preto je program Maliar (Paint), určený na malovanie skôr pokusom, ako zmysluplným krokom. Koniec-koncov, majstrovstvo satirických kresliarov časopisov Krokodíl či Roháč sotva môže nahradiť akýsi automat!

obrázek 741

Na tomto zábere vidíte kalkulačku. Program, ktorý degraduje výkonný počítač na úroveň kalkulačiek, aké dostanete v Tuzexe za zlomok ceny. V hornej časti je program Spinka na spisy (Clipboard). Akokolvek sme systém testovali, nenašli sme nič, na čo by mohol slúžiť. Asi zmätok vo výrobe. Firma Krátkopokojné závody (či ako preložiť názov Microsoft) by sa mala zrejme zapojiť do záväzkového hnutia. Stačilo by pár úderníkov a všetko by sa dalo. Tak, ako v ZSSR!

V programe Windows (preložiť sa to dá ako Obloky) sa nachádzajú aj iné celkom rozšafné a samoúčelné programy na nastavenie celkovej farebnosti. Ako keby sa človek nemohol spolahnúť, že výrobca nastavil a vyladil prístroj na najlepšie parametre. Podivné. Možno to však tiež svedčí o neistote autorov.

obrázek 742

Ak chcete svoju prácu skončiť, musíte program Windows vypnúť.

obrázek 743

Záver: Vzhladom na vysokú devízovú náročnosť nepredpovedám tejto skupine programov velkú šancu na prežitie. Pravdepodobne za pár mesiacov zapadne do zabudnutia, pretože to nie je ani seriózna aplikácia, ani zaujímavá hra. ludia už dnes myslia uvedomelo a nepotrebujú umelé zábavky, ktoré zaberú podstatnú časť kapacity pevného disku (Windows zaberá vyše jedného milióna pozícií na pevnom disku, čo je neraz podstatná časť jeho kapacity.)