servisní menu P900

jak vyvolat servisní menu

obrázek 61

Pro přístup do servisního menu je potřeba udělat toto:

pootočit jogdialem nahoru
stisknout *
pootočit jogdialem dolů
pootočit jogdialem dolů
stisknout *
pootočit jogdialem dolů
stisknout *


ve zkratce: up * down down * down *

servisní menu obsahuje 3 nabídky:

informace
obrázek 62

servisní testy
obrázek 63

a service functions (fornmát interní paměti)
obrázek 64

V nabídce servisních testů je zajímavá volba "ilumination", ve které je vidět, že péčko umí svítit i nižší intenzitou (backlight normal). Je veliká škoda, že se toto nedá nastavit pro normální používání.