drsného poloha - updated

drsny's online tracking

obrázek 1072 obrázek 1073

nechal jsme si implantovat gps chip, který automaticky odesílá moji polohu na web, kde je tato poloha promítnuta do mapy od google. moje aktuální poloha je dostupná na adrese http://drsny.net/?show=pozice.

tato nová fičura je dostupná pouze pro přihlášení uživatele.

update 8.2.2010

do gps chipu byl nahrán nový firmware, takže je nyní možné vyžádat si polohu ručně. předtím byla poloha zasílána pouze automaticky ve stanovených intervalech.

moje aktuální poloha je dostupná na stejné adrese http://drsny.net/?show=pozice, ale je zde nově dostupný i odkaz na ruční zjištění polohy. má poloha je dostupná pouze pro registrované uživatele.