poudačka o joštu, zachariáši, kachničkách a psoj

příběh ze zdí krumlovské hospůdky

klikni pro detail...

klikni pro detail...

díry v kapsách máte chásko pytlácká. v šatlavu vás nechám vrazit leda kachniček věrtel přinesete

klikni pro detail...

nuž příteli muoj radostně vzhůru. kachničky čekají...

klikni pro detail...

jak joštu a zachariáši kachničky pečené se zachtělo i vyšli sobě zčerstva za ranního kuropění, nešetře své nohy ni opánky své, psa nejapného sobě vláčeli -> velikých lovců nevhodného

klikni pro detail...

jošt a zachariáš

klikni pro detail...

jošte muoj milej, cos to trefil? zvíře naše příchylné všemi mastmi mazané. někdy.
zachariáši, brachu kačenka opeřená to sic není, však nikdo to snáď nepozná.

klikni pro detail...

nuž popilme si. s psíkem huš do krosny a kročeje své obraťme v město naše jež krumlovem se zove. tam sláva a hodokvas nás čeká a uhlídáš, kterak květenou a halasem mocným své chrabré lovčíky uvítá.

klikni pro detail...

psu věrnému záchrany se dostalo rukou felčarovou.
zachariáš, johana -> přítelka dobrá pro každou špatnost pohotová, mistr fidlamus ozdoba všech hodokvasuov, jošt, urozený pán blíže nejmenovaný

klikni pro detail...

mříteli muoj milej, chutnou krmi mázem piva řádným teď zapijmež douškem jež kvasnicový kroužek budvar se zove